Ana içeriğe atla

Linuxlarda Bellek İmajı Almak

Modern linux sistemlerden bellek imajı almak için Linux Memory Grabber (lmg) ve Linux Memory Extractor (LiME) araçları kullanılabilir. Bu araçları bir flashdisk'e toplayalım...

#flash diskin mount olduğu dizine geçelim... 
cd /media/harun/flash
#lmg aracını indirelim...
git clone https://github.com/halpomeranz/lmg.git lmg-src 
#lmg scriptini flash diskin kök dizinine alalım.. çalıştırması kolay olur.. :) 
cp lmg-src/lmg  .
chmod +x lmg 
#static-dwarfdump.tgz paketini açalım... 
tar zxvf lmg-src/static-dwarfdump.tgz  
#LiME aracını indirelim
git clone https://github.com/504ensicsLabs/LiME.git lime 
#LiME aracını lmg için yamalayalım. Lime Makefile için küçük bir yama yapıyoruz.
cd lime/src/
patch < ../../lmg-src/lime-Makefile.patch 
#flash diskin kök dizinine geçelim...
cd ..
cd .. 
# lmg komutunu çalıştıralım ve bellek imajını alalım...

./lmg
Dumping memory in "lime" format to /mnt/capture/kali-2015-10-17_15.59.01
This could take a while...Done! Cleaning up...Done!
Grabbing a copy of /bin/bash...Done!
Compile profile for this system? [N|y] y
make -C //lib/modules/4.0.0-kali1-amd64/build CONFIG_DEBUG_INFO=y M="/mnt/volatility/tools/linux" modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.0.0-kali1-amd64'
Makefile:10: *** mixed implicit and normal rules: deprecated syntax
 CC [M] /mnt/volatility/tools/linux/module.o
 Building modules, stage 2.
 MODPOST 1 modules
 CC   /mnt/volatility/tools/linux/module.mod.o
 LD [M] /mnt/volatility/tools/linux/module.ko
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-4.0.0-kali1-amd64'
dwarfdump -di module.ko > module.dwarf
make -C //lib/modules/4.0.0-kali1-amd64/build M="/mnt/volatility/tools/linux" clean
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.0.0-kali1-amd64'
Makefile:10: *** mixed implicit and normal rules: deprecated syntax
 CLEAN  /mnt/volatility/tools/linux/.tmp_versions
 CLEAN  /mnt/volatility/tools/linux/Module.symvers
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-4.0.0-kali1-amd64'
 adding: module.dwarf (deflated 91%)
 adding: boot/System.map-4.0.0-kali1-amd64 (deflated 79%)
 

Bellek imajı almak için gerekli çekirdek modülleri derlendi, yüklendi, bellek imajı ve bu imajı volatility aracı ile incelmek için gerekli olan profile dosyası capture dizinin altına kayıt edildi... :)

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Crunch ile Wordlist Oluşturmak

Crunch seçilen karakter kümesinden, istenilen uzunlukta parolalar üreten ve bu parolaları bir dosyaya yazarak wordlist oluşturan kullanışlı bir araçtır. Çalışmak için özel bir yetkiye ihtiyaç duymaz. Yalnızca derlenip çalıştırılması yeterlidir. Çalıştığında istenilen karakter kümesinden parolalar üretir ve bir dosyaya yazar.
Oldukça hızlı çalışır ve kolay kullanılır.Crunch Kurulumu
Öncelikle crunch yazılımını indirelim.
harun@gondor:~$ wget http://garr.dl.sourceforge.net/project/crunch-wordlist/crunch-wordlist/crunch-3.0.1.tgz
İndirme işlemi bittikten sonra crunch-3.0.1.tgz arşivini açalım.

harun@gondor:~$ tar zxvf crunch-3.0.1.tgz crunch3.0/ crunch3.0/Makefile crunch3.0/GPL.TXT crunch3.0/crunch.1 crunch3.0/charset.lst crunch3.0/crunch.cArşivin açılmasıyla oluşan crunch3.0/ dizinine geçelim ve ardından make komutunu vererek derleme işlemini başlatalım.
harun@gondor:~$ cd crunch3.0/ harun@gondor:~/crunch3.0$ make Building binary... /usr/bin/gcc -Wall -lm -pthread -std=c99 -m32 -D_LARGEF…

Linux Kullanıcı ve Grup İşlemleri

Linux sistemlerde yeni bir kullanıcı eklemek için useradd komutu kullanılabilir. Aşağıdaki komut hakan isminde yeni bir kullanıcı hesabı açacaktır.

root@gondor:/home# useradd -m  -G admin,cdrom  hakan
-m paramesi kullanıcı için ev dizini oluşturulmasını sağlar.
-G parametresi kullanıcının üye olduğu grupları belirtir.

Şimdi hakan kullanıcına parolasını atamak için passwd komutunu kullanalım.

root@gondor:/home# passwd hakan Yeni parolayı girin: Yeni parolayı tekrar girin: passwd: şifre başarıyla güncellendi
Şimdi hakan kullanıcısını "disk" grubuna eklemek için aşağıdaki gibi bir komut verelim.

root@gondor:/home# usermod -a -G disk hakan
Bakalım hakan kullanıcısı hangi gruplara üyeymiş. Bunun için id komutunu "id kullanıcıadı" şeklinde kullanalım.
root@gondor:/home# id hakan uid=1001(hakan) gid=1001(hakan) gruplar=1001(hakan),6(disk),24(cdrom),118(admin)
Yukarıdaki çıktıya göre hakan kullanıcısı hakan, disk,cdrom ve admin gruplarına üyeymiş. Şimdi hakan kullanıcısını …

Aircrack ile WEP Crack

İlk olarak airmon-ng aracıyla wlan0 kablosuz ağ arayüzünden, dinleme ve paket sokuşturma işlemleri için kullanacağımız mon0 isimli sanal ağ arayüzünü oluşturalım.

airmon-ng start wlan0
Bu komutun ardından ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır...Dinleme ve paket sokuşturma işlemlerini yapacağımız mon0 arayüzü oluştuğuna göre şimdi etrafımızdak kablosuz ağları tespit edelim. Bunun için airodum-ng aracını aşağıdaki gibi kullanabiliriz.

airdump-ng mon0

airodump-ng yukarıkdakine benzer şekilde çevrenizdeki kablosuz ağları listeleyecektir. Benim örneğimde yalnızca evde kullandığım kablosuz ağım yer alıyor. Dolayısıyla hedefdeki kablosuz ağ Seker isimli WEP şifreli kablosuz olacak...

Hedef ağı tespit ettikten sonra Ctrl+C tuş kombinasyonuyla airodump-ng aracını durduralım ve daha sonra yalnızca hedef ağı dinleyecek şekilde tekrar başlatalım.

airodump-ng -c 6 --bssid 00:a0:c5:98:1f:f9 -w Seker mon0
Bu komut -c parametresi ile 6. kanalı, --bssid parametresi ile MAC adresi verilen kablosuz ağ no…