Ana içeriğe atla

FreeBSD için Python MySQLdb Kurulumu

Python üzerinden MySQL sunucuna bağlanmak için ihtiyaç duyulan MySQLdb eklentisini kurmak için FreeBSD üzerinde aşağıdaki gibi bir yol izlenebilir...

pkg_add -rv ftp://ftp2.jp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages-8.1-release/Latest/py26-MySQLdb.tbz

Kurulum tamamlanıktan sonra aşağıdaki gibi bir hata alırsanız çözümü hatanın altında gördüğünüz gibi olacaktır... :)

Traceback (most recent call last):
  File "test.py", line 24, in <module>
    import MySQLdb as sql
  File "/usr/local/lib/python2.6/site-packages/MySQLdb/__init__.py", line 19, in <module>
    import _mysql
ImportError: Shared object "libmysqlclient_r.so.16" not found, required by "_mysql.so"


Yukardaki hata için aşağıdaki gibi bir sembolik link oluşturulur...

ln -s /usr/local/lib/mysql/libmysqlclient_r.so.16 /usr/local/lib/libmysqlclient_r.so.16

Bunun dışında aşağıdaki gibi bir hata söz konusu olabilir...

/usr/local/lib/python2.6/site-packages/MySQLdb/__init__.py:34: DeprecationWarning: the sets module is deprecated
from sets import ImmutableSet

/usr/lib/python2.6/site-packages/MySQLdb/__init__.py dosyasını en sevdiğiniz metin editörüyle açıp aşağıdaki değişiklikleri yapın...

34. Satırda "from sets import ImmutableSet" ifadesini açıklama satırı yapıp bir alt satıra aşağıdaki gibi ekleme yapmanız gerekiyor...

ImmutableSet = frozenset

41. Satırda "from sets import BaseSet" ifadesini açıklama satırı yaparak bir altına aşağıdaki satırı ekleyin...

BaseSet = set

Her şey yolundaysa Python içerisinde import MySQLdb komutunu verdikten sonra MySQLdb eklentisini kullanabilirsiniz...

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Crunch ile Wordlist Oluşturmak

Crunch seçilen karakter kümesinden, istenilen uzunlukta parolalar üreten ve bu parolaları bir dosyaya yazarak wordlist oluşturan kullanışlı bir araçtır. Çalışmak için özel bir yetkiye ihtiyaç duymaz. Yalnızca derlenip çalıştırılması yeterlidir. Çalıştığında istenilen karakter kümesinden parolalar üretir ve bir dosyaya yazar.
Oldukça hızlı çalışır ve kolay kullanılır.Crunch Kurulumu
Öncelikle crunch yazılımını indirelim.
harun@gondor:~$ wget http://garr.dl.sourceforge.net/project/crunch-wordlist/crunch-wordlist/crunch-3.0.1.tgz
İndirme işlemi bittikten sonra crunch-3.0.1.tgz arşivini açalım.

harun@gondor:~$ tar zxvf crunch-3.0.1.tgz crunch3.0/ crunch3.0/Makefile crunch3.0/GPL.TXT crunch3.0/crunch.1 crunch3.0/charset.lst crunch3.0/crunch.cArşivin açılmasıyla oluşan crunch3.0/ dizinine geçelim ve ardından make komutunu vererek derleme işlemini başlatalım.
harun@gondor:~$ cd crunch3.0/ harun@gondor:~/crunch3.0$ make Building binary... /usr/bin/gcc -Wall -lm -pthread -std=c99 -m32 -D_LARGEF…

Linux Kullanıcı ve Grup İşlemleri

Linux sistemlerde yeni bir kullanıcı eklemek için useradd komutu kullanılabilir. Aşağıdaki komut hakan isminde yeni bir kullanıcı hesabı açacaktır.

root@gondor:/home# useradd -m  -G admin,cdrom  hakan
-m paramesi kullanıcı için ev dizini oluşturulmasını sağlar.
-G parametresi kullanıcının üye olduğu grupları belirtir.

Şimdi hakan kullanıcına parolasını atamak için passwd komutunu kullanalım.

root@gondor:/home# passwd hakan Yeni parolayı girin: Yeni parolayı tekrar girin: passwd: şifre başarıyla güncellendi
Şimdi hakan kullanıcısını "disk" grubuna eklemek için aşağıdaki gibi bir komut verelim.

root@gondor:/home# usermod -a -G disk hakan
Bakalım hakan kullanıcısı hangi gruplara üyeymiş. Bunun için id komutunu "id kullanıcıadı" şeklinde kullanalım.
root@gondor:/home# id hakan uid=1001(hakan) gid=1001(hakan) gruplar=1001(hakan),6(disk),24(cdrom),118(admin)
Yukarıdaki çıktıya göre hakan kullanıcısı hakan, disk,cdrom ve admin gruplarına üyeymiş. Şimdi hakan kullanıcısını …

Aircrack ile WEP Crack

İlk olarak airmon-ng aracıyla wlan0 kablosuz ağ arayüzünden, dinleme ve paket sokuşturma işlemleri için kullanacağımız mon0 isimli sanal ağ arayüzünü oluşturalım.

airmon-ng start wlan0
Bu komutun ardından ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır...Dinleme ve paket sokuşturma işlemlerini yapacağımız mon0 arayüzü oluştuğuna göre şimdi etrafımızdak kablosuz ağları tespit edelim. Bunun için airodum-ng aracını aşağıdaki gibi kullanabiliriz.

airdump-ng mon0

airodump-ng yukarıkdakine benzer şekilde çevrenizdeki kablosuz ağları listeleyecektir. Benim örneğimde yalnızca evde kullandığım kablosuz ağım yer alıyor. Dolayısıyla hedefdeki kablosuz ağ Seker isimli WEP şifreli kablosuz olacak...

Hedef ağı tespit ettikten sonra Ctrl+C tuş kombinasyonuyla airodump-ng aracını durduralım ve daha sonra yalnızca hedef ağı dinleyecek şekilde tekrar başlatalım.

airodump-ng -c 6 --bssid 00:a0:c5:98:1f:f9 -w Seker mon0
Bu komut -c parametresi ile 6. kanalı, --bssid parametresi ile MAC adresi verilen kablosuz ağ no…