26 Nisan 2012 Perşembe

MySQL Sunucuna Uzaktan Bağlanmak

Öncelikle my.conf dosyasını en sevdiğiniz metin editörüyle açıp  "bind-address = 127.0.0.1" satırının başına bir # sembolü ekleyerek açıklama satırı haline getirelim ve akabinde mysql sunucuyu restart ederek bu ayarın aktif olmasını sağlayalım...

root kullanıcısına her yerden sisteme bağlanabilmesi için root@% şeklinde tanımlama yapalım ve tüm her şey için tüm izinleri verelim...

create user 'root'@'%' identified by 'parola';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%'   WITH GRANT OPTION;

Uzaktan bağlanacak olan raporcu kullanıcısı için raporcu@% şekline bir kullanıcı tanımlayalım ve yalnızca veritabanım isimli veritabanı için SELECT ve INSERT yetkileri verelim...

create user 'raporcu'@'%' identified by 'parola';
GRANT SELECT, INSERT ON veritabanım.* TO 'raporcu'@'%'   WITH GRANT OPTION;

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder