26 Nisan 2012 Perşembe

MySQL Root Parolasını Değiştirmek

MySQL sunucuna root parolası atamak için mysqladmin aşağıdaki gibi kullanılabilir.
root@modor# mysqladmin -u root password parola

MySQL root parolasını değiştirmek için ise mysqladmin aşağıdaki gibi kullanılabilir.
root@modor# mysqladmin -u root -p'parola' password yeniparola 

MySQL' root kullanıcıyla bağlandıktan sonra MySQL konsolu üzerinden SQL sorgularıyla parola işlemlerini yapabiliriz. Bunun için ilk olarak mysql veritabanına geçmemiz gerekiyor. Aşağıdaki gibi bir komutla mysql veritabanına geçebiliriz.
mysql> \u mysql
Database changed
Şimdi de root kullanıcısnın parolasını tanımlayacak bir SQL sorgusu yazalım.
mysql > SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('yeniparola');

Bu değişikliğin aktif olması için ayararı aşağıdaki komutla yenileyelim.
mysql > flush privileges;

MySQL Sunucuna Uzaktan Bağlanmak

Öncelikle my.conf dosyasını en sevdiğiniz metin editörüyle açıp  "bind-address = 127.0.0.1" satırının başına bir # sembolü ekleyerek açıklama satırı haline getirelim ve akabinde mysql sunucuyu restart ederek bu ayarın aktif olmasını sağlayalım...

root kullanıcısına her yerden sisteme bağlanabilmesi için root@% şeklinde tanımlama yapalım ve tüm her şey için tüm izinleri verelim...

create user 'root'@'%' identified by 'parola';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%'   WITH GRANT OPTION;

Uzaktan bağlanacak olan raporcu kullanıcısı için raporcu@% şekline bir kullanıcı tanımlayalım ve yalnızca veritabanım isimli veritabanı için SELECT ve INSERT yetkileri verelim...

create user 'raporcu'@'%' identified by 'parola';
GRANT SELECT, INSERT ON veritabanım.* TO 'raporcu'@'%'   WITH GRANT OPTION;

25 Nisan 2012 Çarşamba

Gzip ve Tar Win32 ile tar.gz Açmak

tar.gz dosyalarn açmak için gzip ve tar komutlarından oluşan aşağıdaki gibi bir kombo kullanabilirsiniz.

gzip -d <  harun.tar.gz | tar -x 

Dosyaların belirli bir dizine - örneğin /var/www dizinine - açılması için yukardaki kombo aşağıdaki gibi kullanılabilir.

ip -d <  harun.tar.gz | tar -x -C /var/www

24 Nisan 2012 Salı

Firefox Network Cache Nasıl Kapatılır

Firefox en sevdiğim web tarayıcısı olarak her zaman ilk tercihimdir. Ancak bazı durumlarda ön belleğe aldığı sayfalar değişmiş olsa ön bellekten cevap vermeye devam ediyor...

Bu gibi durumlarda bağlanmak istediğiniz adres yerine eski sayfa inatla gelmeye ve sinir bozmaya devam ediyor. Bunu engellemek için firefox cache özelliği şöyle kapatılabilir...

Öncelikle adres satırına about:config yazıp enter tuşuna basıyoruz ve gelen uyarı mesajında "Söz veriyorum dikkatli olacağım" diyerek devam ediyoruz. Karşımıza gelen anahtarlardan "network.http.use-cache" anahtarını bulup değerini "false" olarak ayarlıyoruz.

network.http.use-cache = false

Bundan sonra firefox önbellek kullanmak yerine istediğiniz sayfaları taze taze alıp gelecektir :)

18 Nisan 2012 Çarşamba

Asus N53SN Touchpad Kilitlenme Problemi

Uzun süredir Asus N53SN diz üstü bilgisayarımda Ubuntu kullanıyorum. Zaman zaman sebebini henüz bilmediğim bir nedenden touchpad çalışmaz hale geliyor. Bu gibi durumlarda aşağıdaki komutu vererek touchpad tekrardan aktif edilebilir...

synclient touchpadoff=0

Basit aristo mantığı kullanarak touchpaddoff parametresinin 1 olması durumunda touchpadin kapanacağını tahmin edebilirsiniz :)

synclient touchpadoff=1

16 Nisan 2012 Pazartesi

FreeBSD Zorla Disk Bağlamak (Force Mount)

Olurda günün birinde bir freebsd sistem diskin temiz olmadığını ve fstab dosyası bozuk göründüğü için fsck yapamadığını söyleyerek açılışta takılıp kalırsa aşağıdaki yöntemi deneyerek diski bağlar, fstab dosyasını düzenler ve akabinde fsck yaparak sistemi ayağa kaldırabilirsiniz...

Önce sistemin açılırken düştüğü ve diskleri salt okunur bağladığı "güvenli kip" konsolunda bağlı bulunan diskleri ayıralım...

mount -u

Daha sonra bu diskleri tekrardan yazılabilir olarak bağlamay çalışalım...

mount -a

mount -a başarılı bir şekilde diskleri bağlarsa ne âla... Fakat disk temiz olmadığı için muhtemelen mount diskin rw modda bağlanmasına izin vermeyecektir. Bu duurmda aşağıdaki gibi zor kullanarak diski bağlayabilirsiniz...

mount -a -o force

Bu komutun diskleri yazılabilir olarak bağlaması gerekiyor. Bu aşamadan sonra fstab dosyasını düzenledikten sonra sistemi yeniden başlatabilirsiniz. Sistem açılışta kendisi fsck yapacak ve bozuk olduğunu düşündüğü disk bölümlerini düzenleyerek normal bir şekilde açılacaktır...

Aynı Gün Gelen Ekleme:  Bu gün disk mount günüm olsa gerek. Arka arkaya farklı sistemlerde disk sorunlarıyla cebelleşmem gerekti.

Olurda sorun çıkaran ufs dosya sistemli bir diski BSD sisteme mount edip içerisinden veri almak isterseniz ve "mount: /dev/ada0s1a: Operation not permitted" diyerek disk temiz olmadığı için inatla bağlanmazsa aşağıdaki komutu deneyebilirsiniz...

mount -f -o ro /dev/ada0s1a /mnt

-f ile sistem mount etmeye zorlanır.
-o ro ile diskin salt okunur (read only) mount edilmesi söylenir. Bu gibi arızalı diskleri yazılabilir olarak mount etmek tehlikeli olabilir...

Bu aşamadan sonra disk üzerinden gerekli veriler alınır ve bozulan disk tarihin karanlık sayfalarındaki makus kaderine terk edilir..

15 Nisan 2012 Pazar

Ubuntu 11.10 Aircrak-ng Channel -1 Problemi

Sürekli aynı şeyleri tekrarlıyorum ancak sürekli aynı sorularla karşılaşıyorum. Genellikle sorular değişmediği için cevaplarda pek fazla değişmiyor. Daha önceki Ubuntu sürümleri için yazmış olduğum bir çözümü bu kez Ubuntu 11.10 için tekrar elden geçirerek yazıyorum....

Aircrak-ng ile uğraşmaya başladığınızda er yada geç "mon0 is on channel -1, but the AP uses channel 1 " hatasını almaya başlayacaksınız.

root@mordor:~# aireplay-ng -1 0 -e Seker mon0
01:09:28  mon0 is on channel -1, but the AP uses channel 1

Bu durumda benim bildiğim tek çözüm aşağıdaki komutları sırasıyla vererek yeni sürücü derlemek... İsteyenler bu komutları bir .sh dosyası olarak kayıt edip işi otomatiğe de bağlayabilirler :)

wget http://wireless.kernel.org/download/compat-wireless-2.6/compat-wireless-2012-04-14.tar.bz2
wget http://patches.aircrack-ng.org/mac80211.compat08082009.wl_frag+ack_v1.patch
wget http://patches.aircrack-ng.org/channel-negative-one-maxim.patch
tar jxvf compat-wireless-2012-04-14.tar.bz2
cd compat-wireless-2012-04-14/
patch -p1 < ../mac80211.compat08082009.wl_frag+ack_v1.patch
patch -p1 < ../channel-negative-one-maxim.patch
make
make install

Derleme, kurulum ve reboot işleminden sonra sorunun devam edip etmediğini bir test edelim...

root@mordor:~# aireplay-ng -1 0 -e Seker mon0
No source MAC (-h) specified. Using the device MAC (74:11:22:33:44:55)
01:18:13  Waiting for beacon frame (ESSID: Seker) on channel 6
Found BSSID "00:AA:BB:CC:DD:EE" to given ESSID "Seker".

01:18:13  Sending Authentication Request (Open System) [ACK]
01:18:13  Authentication successful
01:18:13  Sending Association Request [ACK]
01:18:13  Association successful :-) (AID: 1)
Görüldüğü gibi yeni sürücü sorunu çözmüş görünüyor...

7 Nisan 2012 Cumartesi

Netsh - Windows Network Interface Disable - Enable

Uzaktan bağlandığımız bir Windows sistemde yaptığımız muhtelif ayarlar nedeniyle ağ bağlantısını kapatıp-açmamız (disable-enable) yapmamız gerekiyordu...

Ancak sisteme uzaktan bağlı olduğumuz için ağ arabirimini kapattığımız anda bizim bağlantımız kesilecek ve bir kaç yüz kilometre uzaktaki makinenin başına gidip ilgili ağ bağdaştırıcısına sağ tıklayıp bağlantıyı aktif etmemiz gerekecekti...

Bir Linux kullanıcısı olarak benimde aklıma ağ kartını bizim yerimize kapatıp açacak bir betik dosyası hazırlamak, çalıştırmak ve işe yaraması için dua etmek geldi :)

netsh interface set interface "Yerel Ağ Bağdaştırıcısı" disable 
netsh interface set interface "Yerel Ağ Bağdaştırıcısı" enable


Yukarıdaki gibi bir bat dosyası hazırladık ve .bat uzantısıyla kayıt ettikten sonra üzerine çift tıkladık. Bat dosyasındaki ilk satır bizim bağlanmakta olduğumuz ağ arayüzünü devre dışı bırakırken, ikinci satır ağ arayüzünü tekrar aktif hale getirdi. Böylece mutlu sona ulaşmış olduk...