3 Aralık 2011 Cumartesi

Python Simple HTTP Server ile Dosya Paylaşımı

Bazen bir dizinde bulunan dosyaların ağ üzerinden bir başka bilgisayara aktarılması gerekiyor. İlgili dizini paylaşıma açmak ve daha sonra ise paylaşımı kapatmak oldukça sıkıntılı bir süreç. Zira ya dosyaları paylaşıma açık bir yere koymanız, muhtelif ağ ayarlarını yapmanız vs gerekiyor...

Bunun yerine Python Simple Http Server bileşenini kullanarak her hangi bir dizini tek komutla Web paylaşıma açabilir ve daha sonra da CTRL+C tuş kombinasyonu ile açtığınız web paylaşımını kapatabilirsiniz...

Tek yapmanız gereken bir konsol açmak ve dosyalarını paylaştırmak istediğiniz dizine girmek. Sonrasında konsola aşağıdaki komutu yazarak o dizindeki dosyaları 8080 numaralı porttan sunmaya başlayabilirsiniz.

python -m SimpleHTTPServer 8080


Bu aşamadan sonra her hangi bir web browser ile ilgili dizine TCP 8080 portundan erişmek ve içeriğindeki dosyaları HTTP protokolüyle aktarmak mümkün olacaktır...

Dosyaları aktarmak için ise wget komutu aşağıdaki gibi kullanılabilir...

wget -r http://192.168.5.100:8080/

Bu komut 192.168.5.100 IP adresli bilgisayarda açılan web paylaşımındaki tüm dosya ve dizinleri çalışmakta olduğu bilgisayara indirecektir.

1 yorum: