19 Ekim 2011 Çarşamba

Linux Kullanıcı ve Grup İşlemleri

Linux sistemlerde yeni bir kullanıcı eklemek için useradd komutu kullanılabilir. Aşağıdaki komut hakan isminde yeni bir kullanıcı hesabı açacaktır.

root@gondor:/home# useradd -m  -G admin,cdrom  hakan

-m paramesi kullanıcı için ev dizini oluşturulmasını sağlar.
-G parametresi kullanıcının üye olduğu grupları belirtir.

Şimdi hakan kullanıcına parolasını atamak için passwd komutunu kullanalım.

root@gondor:/home# passwd hakan
Yeni parolayı girin: 
Yeni parolayı tekrar girin: 
passwd: şifre başarıyla güncellendi

Şimdi hakan kullanıcısını "disk" grubuna eklemek için aşağıdaki gibi bir komut verelim.

root@gondor:/home# usermod -a -G disk hakan

Bakalım hakan kullanıcısı hangi gruplara üyeymiş. Bunun için id komutunu "id kullanıcıadı" şeklinde kullanalım.
root@gondor:/home# id hakan
uid=1001(hakan) gid=1001(hakan) gruplar=1001(hakan),6(disk),24(cdrom),118(admin)

Yukarıdaki çıktıya göre hakan kullanıcısı hakan, disk,cdrom ve admin gruplarına üyeymiş. Şimdi hakan kullanıcısını admin grubundan çıkarmak istediğimizi düşünelim. Bu durumda hakan kullanıcısı için gruplandırma işlemini yeniden yapmamız gerekir. Bunun için aşağıdaki gibi bir komutla hakan kullanıcı hesabının dahil olduğu grupları belirleyeceğiz.

root@gondor:/home# usermod -G hakan,disk,cdrom hakan
root@gondor:/home# id hakan
uid=1001(hakan) gid=1001(hakan) gruplar=1001(hakan),6(disk),24(cdrom)

Sistemde yeni bir kullanıcı grubu oluşturmak istersek bunun için aşağıdaki gibi bir komut kullanabiliriz.

root@gondor:/home# groupadd personel

Yukarıdaki komut personel adında yeni bir grup oluştururken, bu grubu silmek istediğinizde aşağıdaki komutla personel grubunu silebilirsiniz.

root@gondor:/home# groupdel personel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder