5 Temmuz 2011 Salı

Bash For While Deyimi

Linux komut satırındaki en güzel özellik, Linux komut satırının programlanabilir olmasıdır. Basit bir for döngüsü aşağıdaki gibi yazılabilir.

harun@gondor:/tmp$ for ((i=0;$i<10;i=$i+1)); do echo $i; done;

Benzer şekilde bir while döngüsü yazmak da mümkün;

harun@gondor:/tmp$ i=0;while(($i<10));do echo $i; i=$(($i+1));done;

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder